🔐 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
✔ ผู้ที่กำลัง เตรียมสอบภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N5
✔ ผู้เรียน ควรเรียนจบ หนังสือ มินนะ เล่ม 1 และ เล่ม 2
🌻 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
✔ สรุป ไวยากรณ์ ทั้งหมด ก่อนสอบ ในระดับ N5
✔ วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ ในระดับ N5 ทุกพาร์ท (คำศัพท์, คันจิ, การอ่านและการฟัง)
👍 เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดคอร์ส

เรียนครั้งที่ 1 : สรุปก่อนสอบ N5 ครั้งที่ 1
เอกสาร สรุปก่อนสอบ N5 00:00:00
เอกสารคันจิ เพื่อเตรียมสอบ N5 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 1 00:57:25
เรียนครั้งที่ 2 : สรุปก่อนสอบ N5 ครั้งที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 2 01:00:03
เรียนครั้งที่ 3 : สรุปก่อนสอบ N5 ครั้งที่ 3
VDO การเรียนครั้งที่ 3 01:07:15
เรียนครั้งที่ 4 : สรุปก่อนสอบ N5 ครั้งที่ 4
VDO การเรียนครั้งที่ 4 00:56:07
เรียนครั้งที่ 5 : สรุปก่อนสอบ N5 ครั้งที่ 5
VDO การเรียนครั้งที่ 5 00:57:37
เรียนครั้งที่ 6 : สรุปก่อนสอบ N5 ครั้งที่ 6
VDO การเรียนครั้งที่ 6 00:59:06
เรียนครั้งที่ 7 : สรุปก่อนสอบ N5 ครั้งที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 7 01:05:07
เรียนครั้งที่ 8 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 1 (คำศัพท์)
โจทย์ N5 ชุดที่ 1 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 8 00:57:49
เรียนครั้งที่ 9 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 1 (ไวยากรณ์และการอ่าน)
VDO การเรียนครั้งที่ 9 01:00:16
เรียนครั้งที่ 10 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 1 (การอ่านและการฟัง)
VDO การเรียนครั้งที่ 10 01:00:34
เรียนครั้งที่ 11 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 1 (การฟัง)
VDO การเรียนครั้งที่ 11 00:44:01
เรียนครั้งที่ 12 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 2 (คำศัพท์)
โจทย์ N5 ชุดที่ 2 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 12 01:01:25
เรียนครั้งที่ 13 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 2 (คำศัพท์และไวยากรณ์)
VDO การเรียนครั้งที่ 13 01:01:28
เรียนครั้งที่ 14 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 2 (ไวยากรณ์, การอ่านและการฟัง)
VDO การเรียนครั้งที่ 14 00:56:46
เรียนครั้งที่ 15 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 2 (การฟัง)
VDO การเรียนครั้งที่ 15 01:01:15
เรียนครั้งที่ 16 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 3 (คำศัพท์)
โจทย์ N5 ชุดที่ 3 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 16 01:01:46
เรียนครั้งที่ 17 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 3 (ไวยากรณ์และการอ่าน)
VDO การเรียนครั้งที่ 17 00:57:22
เรียนครั้งที่ 18 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 3 (การอ่านและการฟัง)
VDO การเรียนครั้งที่ 18 00:54:49
เรียนครั้งที่ 19 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 3 (การฟัง)
VDO การเรียนครั้งที่ 19 01:01:15
เรียนครั้งที่ 20 : ตะลุยโจทย์ N5 ชุดที่ 4 (คำศัพท์)
โจทย์ N5 ชุดที่ 4 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 20 01:02:22
494 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ