🔐 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
 ผู้ที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นกลาง
 ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 และ N4
 ผู้ที่กำลังศึกษาในวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย
 ผู้ที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นกลาง
 ผู้ที่กำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร (การเขียน, การพูด, การอ่าน, การแปล)
🌻 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
คู่มือการเรียนมากกว่า 80 หน้า
อัดแน่นไปด้วยบทเรียนมากกว่า 65 บทเรียน
เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบให้เร็วยิ่งขึ้น
 เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ
 เข้าใจไวยากรณ์กว่า 96 ไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างละเอียด
👍 เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดคอร์ส

แนะนำก่อนเข้าสู่บทเรียน
แนะนำก่อนเข้าสู่บทเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ฟรี 00:01:56
Download คู่มือเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 00:00:00
ตัวอย่างบทเรียน 1. ไวยากรณ์ 〜うちに ฟรี 00:06:36
ตัวอย่างบทเรียน 2. ไวยากรณ์ 〜間に ฟรี 00:03:21
บทที่ 1 意味機能別の文法形式_とき (ช่วงเวลา)
บทที่ 1 : บทนำ ฟรี 00:00:34
1. ไวยากรณ์ 〜うちに ฟรี 00:06:36
2. ไวยากรณ์ 〜間に ฟรี 00:03:21
3. ไวยากรณ์ 〜てからでないと・〜てからでなければ 00:05:22
4. ไวยากรณ์ 〜ところだ・〜ところ 00:05:40
5. ไวยากรณ์ ~ついでに 00:04:49
บทที่ 2 意味機能別の文法形式_関係 (ความเกี่ยวข้อง, สัมพันธ์)
บทที่ 2 : บทนำ 00:01:08
6. ไวยากรณ์ ~とおりだ・とおり(に 00:03:10
7. ไวยากรณ์ によって・によっては แตกต่างกันตาม 00:03:14
8. ไวยากรณ์ 〜たびに 00:02:16
9. ไวยากรณ์ 〜ば 〜ほど 00:05:39
10. ไวยากรณ์ Vたとたん 00:02:26
บทที่ 3 意味機能別の文法形式_比べれば (การเปรียบเทียบ)
11. ไวยากรณ์ ~まで 00:03:04
12. ไวยากรณ์ 〜ほど 00:02:13
13. ไวยากรณ์ 〜くらい・〜ぐらい 〜くらい〜はない 〜ほど 〜はない 00:08:50
14. ไวยากรณ์ 〜くらいな 00:01:00
15. ไวยากรณ์ 〜に限る 00:02:24
16. ไวยากรณ์ ~に比べ 00:03:10
บทที่ 4 意味機能別の文法形〜とは違って (แตกต่างกันกับ)
17. ไวยากรณ์ 〜かわりに 00:03:39
18. ไวยากรณ์ 〜に対して 00:04:22
19. ไวยากรณ์ 〜半面 00:03:21
20. ไวยากรณ์ 〜一方(で) 00:03:09
21. ไวยากรณ์ 〜というより 00:01:31
บทที่ 5 意味機能別の文法形 だから (เนื่องจาก)
22. ไวยากรณ์ 〜によって、による 00:07:50
23. ไวยากรณ์ 〜ためだ、ために 00:02:24
24. ไวยากรณ์ 〜のだから 00:02:07
25. ไวยากรณ์ 〜おかげだ、〜おかげで 00:03:33
26. ไวยากรณ์ 〜せいだ、せいで 00:03:09
บทที่ 6 意味機能別の文法形 もし (ถึงแม้ว่า, สมมติว่า)
27. ไวยากรณ์ 〜ては ・〜(の)では 00:03:18
28-29. ไวยากรณ์ 〜さえ〜ば・〜さえ〜なら และ たとえ〜ても・たとえ〜でも 00:04:13
บทที่ 7 意味機能別の文法形 〜絶対〜ない (สำนวนปฎิเสธ)
30. ไวยากรณ์ 〜はずがない・〜わけがない 00:02:50
31. ไวยากรณ์ 〜とは限らない 00:02:21
32. ไวยากรณ์ 〜わけではない・といわけではない・~のではない 00:05:24
33. ไวยากรณ์ 〜ないことはない 00:02:19
34. ไวยากรณ์ 〜ことは 〜が 00:02:31
บทที่ 8 意味機能別の文法形 〜と望む (สำนวนการขอร้อง, แสดงความหวัง)
35. ไวยากรณ์〜てもらいたい・〜ていただきたい・てほしい 00:03:25
36. ไวยากรณ์ 〜(さ)せてもらいたい・(さ)せていただきたい・(さ)せてほしい 00:03:25
37. ไวยากรณ์ 〜といい・〜ばいい・〜たらいい 00:03:16
บทที่ 9 意味機能別の文法形 ~したほうがいいです (สำนวนให้คำแนะนำ)
38. ไวยากรณ์ 〜こと 00:05:04
39. ไวยากรณ์ 命令(しろ・禁止 (〜な) 00:03:57
40. ไวยากรณ์ 〜たらどうか 00:02:25
41. ไวยากรณ์ 〜べきだ・〜べき・〜べきではない 00:05:52
42. 〜ないと/〜なくちゃ 00:01:10
บทที่ 10 意味機能別の文法形 ~つもり (สำนวนแสดงความตั้งใจ)
43. 〜ことにする・〜ことにしている 00:02:40
44. 〜ようにする・〜ようにしている 00:04:03
45. 〜(よ)うとする 00:04:48
46. 〜つもりだ 00:03:40
บทที่ 11 รูปยกย่องถ่อมตัว
บทที่ 11 รูปยกย่องถ่อมตัว 00:09:59
บทที่ 12 いろいろな働きをする助詞 (ตัวช่วยเพิ่มเติมในไวยากรณ์ N3)
47. สำนวนและการใช้ こそ 00:02:34
48-49. สำนวนและการใช้ でも,さえ 00:05:12
50. สำนวนและการใช้ など・なんか 00:02:25
51-52. สำนวนและการใช้ だけしか + รูปปฎิเสธ และสำนวน しかない 00:02:43
บทที่ 13 助詞のような働きをする言葉 (สำนวนที่ทำหน้าที่เหมือนตัวช่วย)
53-54. สำนวนและการใช้ について และ に関して 00:03:19
55-57. สำนวนและการใช้ に対して、に対する, によって、にとって 00:07:06
58-60. สำนวนและการใช้ として, によると・によれば, にしては 00:03:21
บทที่ 14「こと・の」の使い方 ความแตกต่างของ こと กับ の
บทที่ 14 「こと・の」の使い方 ความแตกต่างของ こと กับ の 00:09:16
บทที่ 15「よう」のいろいろな使い方 รวบรวมสำนวนที่ใช้ よう
บทที่ 15「よう」のいろいろな使い方 รวบรวมสำนวนที่ใช้ よう 00:07:40
บทที่ 16「ばかり」のいろいろな使い方 รวบรวมสำนวนที่ใช้ ばかり
บทที่ 16 「ばかり」のいろいろな使い方 รวบรวมสำนวนที่ใช้ ばかり 00:11:46
บทที่ 17 รวบรวมสำนวนที่ใช้ わけ
66. 〜わけだ・というわけだ 00:05:45
67. 〜わけにはいかない 00:03:21
68. 〜ないわけにはいかない 00:02:25
69. ~わけがない 00:02:34
70. ~わけではない 00:01:45
บทที่ 18-19 接続表現 คำสันธาน
บทที่ 18-19 接続表現 คำสันธาน 00:13:28
บทที่ 20 文法形式 Compound verb
บทที่ 20 ~かける、~きる、~とおす、~出す、づらい、がちだ、~らしい、~っぽい、~みたいだ、だらけだ 00:15:56
บทที่ 21 後に決まった表現が来る副詞 คำกริยาวิเศษณ์และสำนวนด้านหลังประโยค
บทที่ 21 後に決まった表現が来る副詞 คำกริยาวิเศษณ์และสำนวนด้านหลังประโยค 00:10:15
127 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ