🔐 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
✔ ผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N4
✔ ผู้เรียน ควรเรียน ในระดับ N5 มาก่อน
🌻 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
✔ เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
✔ สามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้
👍 เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดคอร์ส

เรียนครั้งที่ 1 : มินนะ 3 บทที่ 26
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 26 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 1 01:13:05
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 1 00:00:00
เรียนครั้งที่ 2 : มินนะ 3 บทที่ 26
VDO การเรียนครั้งที่ 2 01:04:33
แบบฝึกหัด บทที่ 26 00:00:00
เรียนครั้งที่ 3 : มินนะ 3 บทที่ 27
เอกสาร (เพิ่มเติม) การผันกริยารูปสามารถ 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 27 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 3 01:24:53
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 3 00:00:00
เรียนครั้งที่ 4 : มินนะ 3 บทที่ 27
VDO การเรียนครั้งที่ 4 01:17:18
แบบฝึกหัด บทที่ 27 00:00:00
เรียนครั้งที่ 5 : มินนะ บทที่ 27 และ คันจิ บทที่ 1
เอกสารคันจิ N4 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 5 01:30:31
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 5 00:00:00
เรียนครั้งที่ 6 : คันจิ บทที่ 1 生活:マンション :仕事
VDO การเรียนครั้งที่ 6 01:23:01
เรียนครั้งที่ 7 : คันจิ บทที่ 1 และ มินนะ 3 บทที่ 28
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 27 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 7 01:22:13
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 7 00:00:00
เรียนครั้งที่ 8 : มินนะ 3 บทที่ 28
VDO การเรียนครั้งที่ 8 01:22:18
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 8 00:00:00
เรียนครั้งที่ 9 : มินนะ 3 บทที่ 28
VDO การเรียนครั้งที่ 9 01:31:07
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 9 00:00:00
แบบฝึกหัด บทที่ 28 00:00:00
เรียนครั้งที่ 10 : มินนะ 3 บทที่ 29
เอกสาร บทที่ 29 (เพิ่มเติม) อกรรมกริยา/สกรรมกริยา 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 29 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 10 01:37:53
VDO การเรียนครั้งที่ 10 (เพิ่มเติม) 00:10:45
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 10 00:00:00
เรียนครั้งที่ 11 : มินนะ 3 บทที่ 29
VDO การเรียนครั้งที่ 11 01:21:58
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 11 00:00:00
เรียนครั้งที่ 12 : มินนะ 3 บทที่ 29
VDO การเรียนครั้งที่ 12 01:21:33
เรียนครั้งที่ 13 : คันจิ บทที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 13 01:23:06
เรียนครั้งที่ 14 : คันจิ บทที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 14 01:23:19
เรียนครั้งที่ 15 : มินนะ 3 บทที่ 30
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 30 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 15 01:24:01
เรียนครั้งที่ 16 : มินนะ 3 บทที่ 30
VDO การเรียนครั้งที่ 16 01:21:37
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 16 (1) 00:00:00
เอกสาร หลังการเรียนครั้งที่ 16 (2) 00:00:00
เรียนครั้งที่ 17 : มินนะ 3 ทบทวน บทที่ 26-30, บทที่ 31
เอกสาร บทที่ 31 (เพิ่มเติม) การผันกริยารูปตั้งใจ 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 17 01:20:25
เรียนครั้งที่ 18 : มินนะ 3 บทที่ 31
VDO การเรียนครั้งที่ 18 01:19:12
เรียนครั้งที่ 19 : คันจิ บทที่ 3
VDO การเรียนครั้งที่ 19 01:20:31
เรียนครั้งที่ 20 : คันจิ บทที่ 3
VDO การเรียนครั้งที่ 20 01:28:10
เรียนครั้งที่ 21 : มินนะ 3 บทที่ 32
เอกสาร มินนะ เล่ม 3 บทที่ 32 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 32 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 21 01:18:37
เรียนครั้งที่ 22 : มินนะ 3 บทที่ 32
VDO การเรียนครั้งที่ 22 01:20:40
เรียนครั้งที่ 23 : มินนะ 3 บทที่ 32
VDO การเรียนครั้งที่ 23 01:22:34
แบบฝึกหัด บทที่ 32 00:00:00
เรียนครั้งที่ 24 : มินนะ 3 บทที่ 33
เอกสาร มินนะ เล่ม 3 บทที่ 33 00:00:00
เอกสาร บทที่ 33 (เพิ่มเติม) การผันกริยารูปคำสั่ง, รูปห้ามปราม 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 33 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 24 01:23:10
เรียนครั้งที่ 25 : มินนะ 3 บทที่ 33
VDO การเรียนครั้งที่ 25 01:24:53
แบบฝึกหัด บทที่ 33 00:00:00
เรียนครั้งที่ 26 : มินนะ 3 บทที่ 34
เอกสาร มินนะ เล่ม 3 บทที่ 34 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 34 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 26 01:25:31
เรียนครั้งที่ 27 : มินนะ 3 บทที่ 34
VDO การเรียนครั้งที่ 27 01:24:45
เรียนครั้งที่ 28 : มินนะ 3 บทที่ 35
เอกสาร มินนะ เล่ม 3 บทที่ 35 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 35 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 28 01:32:40
เรียนครั้งที่ 29 : มินนะ 3 บทที่ 35
VDO การเรียนครั้งที่ 29 01:24:57
เรียนครั้งที่ 30 : ทบทวน มินนะ 3 บทที่ 26-35
VDO การเรียนครั้งที่ 30 01:22:31
เรียนครั้งที่ 31 : มินนะ 3 บทที่ 36
เอกสาร มินนะ เล่ม 3 บทที่ 36 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 3 บทที่ 36 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 31 01:30:01
เรียนครั้งที่ 32 : มินนะ 3 บทที่ 36
VDO การเรียนครั้งที่ 32 01:21:57
เรียนครั้งที่ 33 : มินนะ 3 บทที่ 37
เอกสาร มินนะ เล่ม 3 บทที่ 37 00:00:00
เอกสาร บทที่ 37 (เพิ่มเติม) การผันกริยารูปถูกกระทำจากรูปพจนานุกรม 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 33 01:20:10
เรียนครั้งที่ 34 : มินนะ 3 บทที่ 38
เอกสาร มินนะ เล่ม 3 บทที่ 38 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 34 01:17:51
VDO การเรียนครั้งที่ 34 เพิ่มเติม 00:16:19
35 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ