นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: http://www.clicktolearn2012.com

บริษัท Clicktolearn2012  จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า“เรา”หรือ“พวกเรา”หรือ“ของเรา”) เป็นผู้ดำเนินการ https://www. Clicktolearn2012.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่ Clicktolearn2012.com (หรือ“เรา”) เป็นผู้ดำเนินการ https://www. Clicktolearn2012.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”)  เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Clicktolearn2012.com และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”)

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Clicktolearn2012.com ของเรา  ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ Clicktolearn2012.com ของเรา วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์  Clicktolearn2012.com โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์  Clicktolearn2012.com โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ท่านจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและอีเมลของท่าน) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ระบบการทำงานบางตัวของเว็บไซต์   Clicktolearn2012.com  เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้เราไว้โดยที่ท่านรับรู้เมื่อท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ ทำการสั่งซื้อ หรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ Clicktolearn2012.com เมื่อมีความจำเป็นข้อมูลเหล่านั้นอาจมีดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ

ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ รหัสผ่าน

ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่เรา เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ แต่ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ Clicktolearn2012.com และบริการ ผู้ใช้ที่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีความจำเป็นสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเราได้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บเกี่ยวกับตัวท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถทำการลบได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ Clicktolearn2012.com หรือการบริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราอาจเก็บรักษาไว้ซึ่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการแก้ไขไว้ในบันทึกของเราไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อพันธมิตรหรือหุ้นส่วนของเรา และวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือลบบัญชีการใช้งานบนเว็บไซต์ Clicktolearn2012.com  ของท่านเป็นการถาวร ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการ โดยติดต่อทางเรา

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา ยุติข้อพิพาท และเพื่อการบังคับใช้สัญญาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เว้นเสียแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บต่อไปหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลที่รวมขึ้นที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำให้เป็นปัจจุบันหรือลบทิ้งไปแต่เราจะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เพื่อทำให้เว็บไซต์ และบริการสามารถให้ท่านใช้งานได้หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย เราจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน หากท่านไม่ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถจัดเตรียมบริการที่ท่านร้องขอได้ ข้อมูลบางส่วนที่เราได้เก็บรวบรวมนั้นได้มาจากท่านโดยตรงผ่านเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นมีอยู่ รวมถึง  สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากท่านอาจนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

เพื่อทำการและจัดการคำสั่งซื้อ

เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อส่งข้อมูลการดูแลจัดการ

เพื่อส่งข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดหรือรายการส่งเสริมการขาย

เพื่อตอบสนองต่อข้อสงสัยและนำเสนอการช่วยเหลือ

เพื่อร้องขอข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อโพสต์หรือประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของท่านที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ

เพื่อปกป้องจากผู้ใช้ที่ไม่ชอบและอันตราย

เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายและหลีกเลี่ยงความเสียหาย

เพื่อดำเนินการและจัดการเว็บไซต์ Clicktolearn2012.com  และบริการ

เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของ Clicktolearn2012.com 

เราจะไม่ทำการขายข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เราได้ใช้บริการของผู้ประมวลข้อมูลภายนอกดังนี้

Google Analytics

Facebook Pixel

การเรียกชำระเงินและการชำระเงิน

เรามีการใช้ผู้ประมวลผลในการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของท่านให้ปลอดภัย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ประมวลผลบุคคลที่สามดังกล่าวอยู่จะตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลนั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลนั้น ตามเว็บไซต์ https://www.omise.co/th/privacy/thailand

การยกเลิกการใช้บริการ และการขอคืนเงิน

เมื่อผู้ใช้ได้ทำการชำระเงินเสร็จสิ้น ทางเราจะเริ่มบริการหลังจากที่ผู้ใช้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน 2 วันทำการ ผู้ใช้สามารถขอคืนเงินและยกเลิกการใช้บริการได้ ภายในระยะเวลา 7 วันหลังโดยเริ่มนับจากวันที่ทางเราได้เริ่มเปิดให้บริการนั้น ๆ กับทางผู้ใช้ โดยทางเราจะโอนเงินคืนผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ใช้เท่านั้น

ในกรณีพ้นระยะเวลา 7 วันหลังผู้ใช้ได้รับบริการนั้น ๆ ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการได้ แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราและจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ต่อวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขวันที่ทำให้เป็นปัจจุบันไว้ที่ด้านบนของหน้านี้ เราอาจมีการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเรา เช่น ข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้ นโยบายฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศนโยบายฉบับแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้เว็บไซต์หรือบริการของท่านที่ดำเนินต่อไปภายหลังหลังจากวันที่นโยบายฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในขณะนั้น) จะถือว่าท่านให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในขณะที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

ติดต่อเรา หากท่านต้องการติดต่อเรา ท่านสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท คลิก ทู เลิร์น 2012 จำกัด
161 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

CLICK TO LEARN 2012 CO., LTD.
161 Terdthai Road PAK KHLONG PHASI CHAROEN Sub-District, PHASI CHAROEN District, BANGKOK 10160

หรือ ส่งอีเมลมายัง support@clicktolearn2012.com

top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

นโยบายความเป็นส่วนตัว – Click To Learn (clicktolearn2012.com)

CLICK TO LEARN 2012 CO., LTD. 161 Terdthai Road PAK KHLONG PHASI CHAROEN Sub-District, PHASI CHAROEN District, BANGKOK 10160