ข้อสอบ N4/PAT7.3 ชุดที่ 2 ข้อ 41-60

ข้อ 41 – 45 : วัฒนธรรม

ข้อ 46 – 50 : ดวงดาว

ข้อ 51 – 55 : ตีความจากคำถามและเลือกข้อทีมีความหมาย เหมือนกัน หรือ ต่างกัน

ข้อ 56 – 60 : เรียงลำดับเหตุการณ์

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ