ตัวอย่างบทเรียน : สำนวนทักทาย, สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และ การแนะนำตัว

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190