? คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
✔ ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
✔ นักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการเตรียมสอบ
✔ ผู้ที่กำลังเตรียบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4
✔ ผู้ที่ศึกษาไวยากรณ์ด้วยตนเองแต่ยังไม่เข้าใจ
? สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
✔ อธิบายไวยากรณ์ คำศัพท์ อย่างละเอียด
✔ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ
✔ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบให้ไว
✔ มีโจทย์ให้ download เพื่อฝึกทำก่อนดูเฉลยค่ะ
? เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดคอร์ส

เอกสาร : สรุปก่อนสอบ PAT7.3/N4
เอกสาร สรุปก่อนสอบ N4/A-Level 00:00:00
เอกสาร คำศัพท์ที่ออกข้อสอบบ่อย N4/A-LEVEL 00:00:00
เอกสาร เทศกาลญี่ปุ่น (วัฒนธรรม) 00:00:00
เรียนครั้งที่ 1 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1
เอกสาร : โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 1 (N4/A-Level) 01:13:09
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1 ข้อ 1-12 00:00:00
เรียนครั้งที่ 2 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1
VDO การเรียนครั้งที่ 2 (N4/A-Level) 01:08:48
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1 ข้อ 13-28 00:00:00
เรียนครั้งที่ 3 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1
VDO การเรียนครั้งที่ 3 (N4/A-Level) 01:23:43
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1 ข้อ 29-50 00:00:00
เรียนครั้งที่ 4 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1
VDO การเรียนครั้งที่ 4 (N4/A-Level) 01:30:13
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1 ข้อ 51-70 00:00:00
เรียนครั้งที่ 5 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1
VDO การเรียนครั้งที่ 5 (N4/A-Level) 01:13:40
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1 ข้อ 71-85 00:00:00
เรียนครั้งที่ 6 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1
VDO การเรียนครั้งที่ 6 (N4/A-Level) 01:30:19
เอกสาร : เฉลย โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 1 ข้อ 86-100 00:00:00
เรียนครั้งที่ 7 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2
เอกสาร : โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 7 (N4/A-Level) 01:23:21
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2 ข้อ 1-25 00:00:00
เรียนครั้งที่ 8 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 8 (N4/A-Level) 01:21:27
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2 ข้อ 26-50 00:00:00
เรียนครั้งที่ 9 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 9 (N4/A-Level) 01:19:22
VDO การเรียนครั้งที่ 9 (N4/A-Level) ข้อ 71-79 00:16:30
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2 ข้อ 51-70 00:00:00
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2 ข้อ 71-79 00:00:00
เรียนครั้งที่ 10 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 10 (N4/A-Level) 01:28:24
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 2 ข้อ 80-100 00:00:00
เรียนครั้งที่ 11 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 3
เอกสาร : โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 3 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 11 (N4/A-Level) 01:14:34
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 3 ข้อ 1-29 00:00:00
เรียนครั้งที่ 12 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 3
VDO การเรียนครั้งที่ 12 (N4/A-Level) 01:19:37
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 3 ข้อ 30-64 00:00:00
เรียนครั้งที่ 13 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 4
โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 4 (พาร์ท : ดวงดาว) 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 13 (N4/A-Level) 01:31:19
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 4 ข้อ 1-34 00:00:00
เรียนครั้งที่ 14 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/4 ชุดที่ 4 และ 5
เอกสาร : โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 14 (N4/A-Level) 01:24:19
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 4 ข้อ 35-45 00:00:00
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5 ข้อ 1-12 00:00:00
เรียนครั้งที่ 15 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5
VDO การเรียนครั้งที่ 15 (N4/A-Level) 01:08:46
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5 ข้อ 13-33 00:00:00
เรียนครั้งที่ 16 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5
VDO การเรียนครั้งที่ 16 (N4/A-Level) 01:17:22
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5 ข้อ 34-50 00:00:00
เรียนครั้งที่ 17 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5
VDO การเรียนครั้งที่ 17 (N4/A-Level) 01:14:07
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5 ข้อ 51-65 00:00:00
เรียนครั้งที่ 18 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5
VDO การเรียนครั้งที่ 18 (N4/A-Level) 01:17:01
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5 ข้อ 66-85 00:00:00
เรียนครั้งที่ 19 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5 และ 6
เอกสาร : โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 19 (N4/A-Level) 01:13:25
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 5 ข้อ 86-100 00:00:00
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6 ข้อ 1-12 00:00:00
เรียนครั้งที่ 20 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6
VDO การเรียนครั้งที่ 20 (N4/A-Level) 01:15:10
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6 ข้อ 13-34 00:00:00
เรียนครั้งที่ 21 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6
VDO การเรียนครั้งที่ 21 (N4/A-Level) 01:10:43
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6 ข้อ 35-53 00:00:00
เรียนครั้งที่ 22 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6
VDO การเรียนครั้งที่ 22 (N4/A-Level) 01:14:40
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6 ข้อ 54-70 00:00:00
เรียนครั้งที่ 23 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6
VDO การเรียนครั้งที่ 23 (N4/A-Level) 01:13:50
เอกสาร : เฉลยโจทยท์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6 ข้อ 71-90 00:00:00
เรียนครั้งที่ 24 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6 และ 7
เอกสาร : โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 24 (N4/A-Level) 01:08:36
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 6 ข้อ 91-100 00:00:00
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7 ข้อ 1-7 00:00:00
เรียนครั้งที่ 25 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 25 (N4/A-Level) 01:11:45
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7 ข้อ 8-27 00:00:00
เรียนครั้งที่ 26 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 26 (N4/A-Level) 01:08:12
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7 ข้อ 28-53 00:00:00
เรียนครั้งที่ 27 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 27 (N4/A-Level) 01:06:40
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7 ข้อ 54-75 00:00:00
เรียนครั้งที่ 28 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 28 (N4/A-Level) 01:12:10
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7 ข้อ 76-90 00:00:00
เรียนครั้งที่ 29 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7 และ 8
เอกสาร : โจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 29 (N4/A-Level) 01:04:28
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 7 ข้อ 91-100 00:00:00
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 ข้อ 1-12 00:00:00
เรียนครั้งที่ 30 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 30 (N4/A-Level) 01:18:24
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 ข้อ 13-40 00:00:00
เรียนครั้งที่ 31 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 31 (N4/A-Level) 00:52:07
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 ข้อ 41-55 00:00:00
เรียนครั้งที่ 32 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 32 (N4/A-Level) (ข้อ 56-60) 00:23:27
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 ข้อ 56-60 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 32 (N4/A-Level) (ข้อ 61-65) 00:19:25
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 ข้อ 61-65 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 32 (N4/A-Level) (ข้อ 66-70) 00:16:22
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 ข้อ 66-70 00:00:00
เรียนครั้งที่ 33 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 33 (N4/A-Level) 00:54:33
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 ข้อ 71-85 00:00:00
เรียนครั้งที่ 34 : ตะลุยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 34 (N4/A-Level) 00:52:24
เอกสาร : เฉลยโจทย์ PAT7.3/N4 ชุดที่ 8 ข้อ 86-100 00:00:00
2054 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

นโยบายความเป็นส่วนตัว – Click To Learn (clicktolearn2012.com)

CLICK TO LEARN 2012 CO., LTD. 161 Terdthai Road PAK KHLONG PHASI CHAROEN Sub-District, PHASI CHAROEN District, BANGKOK 10160