🔐 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
✔ ผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
✔ นักเรียนที่สนใจอยากเรียนภาษาที่ 3
✔ พนักงานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
✔ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำการติดต่อกับชาวญี่ปุ่น
✔ ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและต้องการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
🌻 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
✔ เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
✔ สามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้
👍 เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดคอร์ส

เรียนครั้งที่ 1 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 1
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 1 とき 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 1 01:21:25
เรียนครั้งที่ 2 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 1 และ 2
ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม ところ 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 2 関係 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 2 01:31:16
แบบฝึกหัด ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 1 00:00:00
เรียนครั้งที่ 3 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 3 01:28:46
แบบฝึกหัด ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 2 00:00:00
เรียนครั้งที่ 4 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 3
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 3 に比べれば, がいちばん 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 4 01:15:51
แบบฝึกหัด ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 3 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 3 00:00:00
เรียนครั้งที่ 5 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 4
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 4 とは違って 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 5 01:19:25
เรียนครั้งที่ 6 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 4
VDO การเรียนครั้งที่ 6 00:37:22
เรียนครั้งที่ 7 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 5
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 5 だから 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 7 01:11:46
เรียนครั้งที่ 8 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 5 และ 6
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 6 もし 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 8 01:17:58
เรียนครั้งที่ 9 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 6 และ 7
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 7 だそうだ 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 9 01:18:16
เรียนครั้งที่ 10 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 7 และ 8
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 8 絶対, ない 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 10 01:21:31
เรียนครั้งที่ 11 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 11 01:10:48
เรียนครั้งที่ 12 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 9
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 9 望む 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 12 01:13:59
เรียนครั้งที่ 13 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 9 และ 10
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 10 ~したほうがいい・なさい 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 13 01:13:31
เรียนครั้งที่ 14 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 11
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 : บทที่ 11 (よ)うと思います 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 14 01:24:04
เรียนครั้งที่ 15 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 12
VDO การเรียนครั้งที่ 15 01:12:19
เรียนครั้งที่ 16 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1-12
VDO การเรียนครั้งที่ 16 01:18:40
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 16 00:00:00
เรียนครั้งที่ 17 : Marugoto บทที่ 1
VDO การเรียนครั้งที่ 17 01:11:13
เรียนครั้งที่ 18 : Marugoto บทที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 18 01:25:58
เรียนครั้งที่ 19 : Marugoto บทที่ 2 และ ไวยากรณ์ N3 Part 1 A
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 A : 助詞 (こそ、でも、も、さえ) 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 19 01:05:37
เรียนครั้งที่ 20 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 A
เอกสารเพิ่มเติม ไวยากรณ์ くらい・ぐらい 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 A : 助詞 (まで、くらい、など、なんか、だけ) 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 20 01:22:24
เรียนครั้งที่ 21 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 A
VDO การเรียนครั้งที่ 21 01:29:27
เรียนครั้งที่ 22 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 B
VDO การเรียนครั้งที่ 22 01:22:51
เรียนครั้งที่ 23 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 C
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 C : การใช้ の กับ こと 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 23 01:20:01
เรียนครั้งที่ 24 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 D
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 D : รวบรวมสำนวนที่ใช้ よう 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 24 01:27:37
เรียนครั้งที่ 25 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 E
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 E : ไวยากรณ์ わけ 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 25 01:22:34
เรียนครั้งที่ 26 : แบบฝึกหัด わけ และ วิเคราะห์พร้อมเฉลย Part A-E
VDO การเรียนครั้งที่ 26 01:20:06
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 26 00:00:00
เรียนครั้งที่ 27 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 F
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 F : สำนวน ばかり 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 27 01:17:37
เรียนครั้งที่ 28 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 G
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 G : สำนวน する・なる 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 28 01:20:40
เอกสารเฉลยแบบฝึกหัด ばかり 00:00:00
เรียนครั้งที่ 29 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 G
VDO การเรียนครั้งที่ 29 01:19:21
เรียนครั้งที่ 30 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 H
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 1 H : การใช้ たら、と、ば、なら กับ รูปอดีต 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 30 01:32:34
เรียนครั้งที่ 31 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 I
เอกสาร N3 Part 1 I : คำกริยาวิเศษณ์ที่ตามด้วยรูปไวยากรณ์ที่ใช้ร่วมกัน 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 31 01:20:04
เรียนครั้งที่ 32 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 J
เอกสาร N3 Part 1 J (Powerpoint) 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 32 01:12:31
เอสการเฉลย Part 1 I 副詞 00:00:00
เรียนครั้งที่ 33 : ไวยากรณ์ N3 Part 1 J
VDO การเรียนครั้งที่ 33 01:10:13
เอกสารเฉลย Part 1 J 00:00:00
เรียนครั้งที่ 34 : Part 2 บทที่ 1 การสร้างประโยค-การอ้างอิงข้อความ
VDO การเรียนครั้งที่ 34 01:08:30
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 34 00:00:00
เรียนครั้งที่ 35 : Part 2 บทที่ 2 และ บทที่ 3
VDO การเรียนครั้งที่ 35 01:20:57
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 35 00:00:00
เรียนครั้งที่ 36 : Part 2 บทที่ 2, 3 และ 4
VDO การเรียนครั้งที่ 36 01:11:03
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 36 00:00:00
เรียนครั้งที่ 37 : Part 2 บทที่ 2, 3 และ 4
VDO การเรียนครั้งที่ 37 01:17:10
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 37 00:00:00
เรียนครั้งที่ 38 : Part 2 เฉลยตะลุยโจทย์ Part ดวงดาว (สรุปบทที่ 1-4)
VDO การเรียนครั้งที่ 38 01:23:40
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 38 00:00:00
เรียนครั้งที่ 39 : Part 3 บทที่ 1 และ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 39 01:13:34
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 39 00:00:00
เรียนครั้งที่ 40 : Part 3 บทที่ 1 และ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 40 01:18:31
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 40 00:00:00
เรียนครั้งที่ 41 : Part 3 บทที่ 3 และ 4
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 3 บทที่ 3 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 3 บทที่ 4 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 41 01:26:30
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 41 00:00:00
เรียนครั้งที่ 42 : Part 3 บทที่ 4
VDO การเรียนครั้งที่ 42 01:29:31
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 42 00:00:00
เรียนครั้งที่ 43 : Part 3 บทที่ 5
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 3 บทที่ 5 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 43 01:20:34
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 43 00:00:00
เรียนครั้งที่ 44 : Part 3 บทที่ 6
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 3 บทที่ 6 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 44 01:25:36
เอกสารหลังการสอนครั้งที่ 44 00:00:00
เรียนครั้งที่ 45 : Part 3 บทที่ 7-8
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 3 บทที่ 7 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 3 บทที่ 8 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 45 01:23:37
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 45 00:00:00
เรียนครั้งที่ 46 : Part 3 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 7-8
เอกสาร (Powerpoint) เฉลยแบบฝึกหัด Part 3 บทที่ 7-8 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 46 01:36:31
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 46 00:00:00
เรียนครั้งที่ 47 : Part 3 บทที่ 9-10
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 3 บทที่ 9 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) N3 Part 3 บทที่ 10 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 47 01:13:36
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 47 00:00:00
เรียนครั้งที่ 48 : Part 3 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 9-10
เอกสาร (Powepoint) เฉลยแบบฝึกหัด Part 3 บทที่ 9-10 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 48 01:23:01
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 48 00:00:00
เรียนครั้งที่ 49 : ตะลุยโจทย์ N3 Part ไวยากรณ์ ครั้งที่ 1
เอกสาร ข้อสอบไวยากรณ์ N3 #1 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 49 01:22:46
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 49 00:00:00
เรียนครั้งที่ 50 : ตะลุยโจทย์ N3 Part ไวยากรณ์ ครั้งที่ 2
เอกสาร ข้อสอบไวยากรณ์ N3 #2 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 50 01:30:34
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 50 00:00:00
แบบฝึกหัด ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 4 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ไวยากรณ์ N3 Part 1 บทที่ 4 00:00:00
203 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

นโยบายความเป็นส่วนตัว – Click To Learn (clicktolearn2012.com)

CLICK TO LEARN 2012 CO., LTD. 161 Terdthai Road PAK KHLONG PHASI CHAROEN Sub-District, PHASI CHAROEN District, BANGKOK 10160