🔐 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
✔ ผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น
✔ นักเรียนที่สนใจอยากเรียนภาษาที่ 3
✔ พนักงานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
✔ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำการติดต่อกับชาวญี่ปุ่น
✔ ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและต้องการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
🌻 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
✔ อ่านและเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น “ฮิรางานะ”
✔ อ่านและเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น “คาตาคานะ”
✔ เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
✔ สามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้
✔ คู่มือการเรียนมากกว่า 160 หน้า
✔ อัดแน่นไปด้วยบทเรียนเรียนมากกว่า 70 บทเรียน
👍 เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดคอร์ส

แนะนำก่อนเข้าสู่บทเรียน
Download คู่มือเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น 1 00:00:00
การเขียนและออกเสียงตัวอักษร Hiragana
Hiragana วรรค A 00:02:22
Hiragana วรรค Ka 00:02:36
Hiragana วรรค Sa 00:02:51
Hiragana วรรค Ta 00:02:56
Hiragana วรรค Na 00:02:58
Hiragana วรรค Ha 00:01:55
Hiragana วรรค Ma 00:03:09
Hiragana วรรค Ya 00:01:10
Hiragana วรรค Ra 00:03:07
Hiragana เสียงขุ่น 00:05:00
Hiragana เสียงยาว 00:05:07
Hiragana ตัวสะกด ん 00:03:24
Hiragana เสียงควบ 00:06:50
Hiragana ออกเสียง っ เล็ก 00:02:07
ฝึกการอ่านตัวอักษร Hiragana 00:03:59
การเขียนและการออกเสียงตัวอักษร katakana
แนะนำตัวอักษร Katakana 00:02:52
Katakana วรรค A และ วรรค Ka 00:03:21
Katakana วรรค Sa และ วรรค Ta 00:06:31
Katakana วรรค Na และ วรรค Ha 00:04:16
Katakana วรรค Ma และวรรค Ya 00:03:48
Katakana วรรค Ra และ Wa Wo N 00:02:53
Katakana ผสมเสียงควบ Ya Yu Yo 00:03:31
Katakana เปรียบเทียบตัวอักษรที่คล้ายกัน 00:03:16
Katakana การผสมสระ 00:05:51
ฝึกอ่านออกเสียงตัวอักษร Katakana (ชื่อประเทศ) 00:06:24
สำนวนทักทาย, สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และการแนะนำตัว
สำนวนทักทาย, สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และ การแนะนำตัว 00:09:10
บทที่ 1 : ยินดีที่ได้รู้จัก
คำศัพท์ : ยินดีที่ได้รู้จัก 00:03:43
ไวยากรณ์ : ยินดีที่ได้รู้จัก 00:09:31
การสนทนา : ยินดีที่ได้รู้จัก 00:03:59
การฟัง : แนะนำตัวเอง 00:02:37
การฟัง : ฝึกออกเสียง 00:01:49
การฟัง : แบบฝึกหัด Mondai 1 00:01:22
การฟัง : แบบฝึกหัด Mondai 2 00:00:58
การฟัง : เฉลยแบบฝึกหัด Mondai 1 00:01:04
บทที่ 2 : นี่คืออะไร
คำศัพท์ : นี่คืออะไร 00:03:10
ไวยากรณ์ : นี่คืออะไร 00:13:48
การสนทนา : นี่คืออะไร 00:01:52
การฟัง : ฝึกออกเสียง 00:01:36
การฟัง : แบบฝึกหัด Mondai 1 00:00:54
บทที่ 3 : ที่นี่ที่ไหน, ราคาเท่าไหร่
คำศัพท์ : ที่นี่ที่ไหน, ราคาเท่าไหร่ 00:03:48
คำศัพท์ : ตัวเลข 00:04:31
คำศัพท์ : สินค้าในห้างสรรพสินค้า 00:04:54
ไวยากรณ์ : ที่นี่ที่ไหน, ราคาเท่าไหร่ 00:05:04
การสนทนา : これをください 00:01:30
การฟัง : แบบฝึกหัด 00:00:56
การฟัง : แบบฝึกหัดการฟังและคำศัพท์ 00:01:30
บทที่ 4 : การบอกเวลา
คำศัพท์ : การบอกเวลา 00:03:27
สนทนา : เวลา, นาที 00:02:58
ไวยากรณ์ : การบอกเวลา 00:07:50
การสนทนา : การบอกเวลา 00:01:49
การฟัง : ทบทวนคำศัพท์ 00:02:01
การฟัง : แบบฝึกหัด 00:02:31
การฟัง : แบบฝึกหัดสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 00:02:34
บทที่ 5 : การเดินทาง
คำศัพท์ : การเดินทาง 00:06:56
ไวยากรณ์ : การเดินทาง 00:09:42
การสนทนา : การเดินทาง 1 00:03:50
การสนทนา : การเดินทาง 2 00:02:40
การฟัง : คุณมาจากไหน 00:02:22
การฟังและคำศัพท์ : คุณมาจากไหน 00:01:54
บทที่ 6 : ทำอะไร
คำศัพท์ : ทำอะไร (สำนวนกิจวัตรประจำวัน) 00:05:15
ไวยากรณ์ : ทำอะไร (สำนวนกิจวัตรประจำวัน) 00:15:19
การสนทนา : ทำอะไร (สำนวนกิจวัตรประจำวัน) 1 00:03:25
การสนทนา : ทำอะไร (สำนวนกิจวัตรประจำวัน) 2 00:03:42
การสนทนา : ทำอะไร (สำนวนกิจวัตรประจำวัน) 3 00:02:46
การสนทนา : ทำอะไร (สำนวนกิจวัตรประจำวัน) 4 00:02:42
การฟังและคำศัพท์ : ทำอะไร 00:01:48
บทที่ 7 : ทำอย่างไร
คำศัพท์ : ทำอย่างไร 00:05:06
ไวยากรณ์ : ทำอย่างไร 00:08:21
การสนทนา : ทำอย่างไร 1 00:03:49
การสนทนา : ทำอย่างไร 2 00:02:01
การสนทนา : ทำอย่างไร 3 00:02:18
การสนทนา : ทำอย่างไร 4 00:02:22
การฟังและคำศัพท์ : ทำอย่างไร 00:01:34
บทที่ 8 : คำคุณศัพท์
คำศัพท์ : คำคุณศัพท์ 00:03:46
ไวยากรณ์ : การผันคำคุณศัพท์ 00:11:24
ไวยากรณ์ : สันธาน が แสดงความขัดแย้ง 00:02:04
ไวยากรณ์ : การใช้ とても、あまり 00:02:37
ไวยากรณ์ : การตั้งคำถามรู้สึกอย่างไร/แบบไหน 00:04:07
การสนทนาและการฟัง : คำคุณศัพท์ 00:05:04
การอ่าน : คำคุณศัพท์ 00:05:52
เฉลยแบบฝึกหัด : คำคุณศัพท์ 00:06:54
การแปล : คำคุณศัพท์ 00:06:04
บทที่ 9 : Lifestyle
คำศัพท์ : Lifestyle 00:11:59
ไวยากรณ์ : ตัวช่วย が กับสำนวนต่าง ๆ 00:10:36
ไวยากรณ์ : คำกริยาวิเศษณ์บอกระดับและปริมาณ 00:04:34
ไวยากรณ์ : การถามสาเหตุและอธิบายเหตุผล 00:04:54
การสนทนาและการฟัง : Lifestyle 00:03:56
การอ่าน : Lifestyle 00:04:13
เฉลยแบบฝึกหัด : Lifestyle 00:04:05
การแปล : Lifestyle 00:06:53
บทที่ 10 : การบอกตำแหน่งทิศทาง
คำศัพท์ : การบอกตำแหน่งทิศทาง 00:03:06
ไวยากรณ์ : การบอกตำแหน่งทิศทาง 00:05:21
ไวยากรณ์ : ตัวช่วย や และ と 00:02:21
การสนทนาและการฟัง : การบอกตำแหน่งและทิศทาง 00:03:25
การอ่าน : การบอกตำแหน่งและทิศทาง 00:05:18
เฉลยแบบฝึกหัด : การบอกตำแหน่งและทิศทาง 00:12:16
การแปล : การบอกตำแหน่งและทิศทาง 00:03:58
บทที่ 11 : ลักษณนาม
คำศัพท์ : ลักษณนาม 1 00:04:57
คำศัพท์ : ลักษณนาม 2 00:11:22
ไวยากรณ์ : โครงสร้างลักษณนาม 00:06:33
ไวยากรณ์ : การใช้ ぐらい 00:01:36
ไวยากรณ์ : สำนวนที่แสดงความถี่ของการกระทำ 00:01:46
ไวยากรณ์ : ไวยากรณ์ だけ 00:01:37
การสนทนาและการฟัง : ลักษณนาม 00:04:46
การอ่าน : ลักษณนาม 00:04:16
เฉลยแบบฝึกหัด : ลักษณนาม 00:06:10
การแปล : ลักษณนาม 00:04:10
บทที่ 12 : คำคุณศัพท์ (รูปอดีต)
คำศัพท์ : คำคุณศัพท์ (รูปอดีต) 00:05:43
ไวยากรณ์ : การผันคำคุณศัพท์ (รูปอดีต) 00:05:01
ไวยากรณ์ : การใช้ より、のほうが、どちら 00:03:42
ไวยากรณ์ : การใช้ いちばん 00:05:04
การสนทนาและการฟัง : คำคุณศัพท์ (รูปอดีต) 00:03:51
การอ่าน : : คำคุณศัพท์ (รูปอดีต) 00:05:37
เฉลยแบบฝึกหัด : คำคุณศัพท์ (รูปอดีต) 00:09:59
การแปล : คำคุณศัพท์ (รูปอดีต) 00:03:34
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

นโยบายความเป็นส่วนตัว – Click To Learn (clicktolearn2012.com)

CLICK TO LEARN 2012 CO., LTD. 161 Terdthai Road PAK KHLONG PHASI CHAROEN Sub-District, PHASI CHAROEN District, BANGKOK 10160

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า