รายละเอียดคอร์ส

แนะนำก่อนเข้าสู่บทเรียน
Download คู่มือเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น 2 00:00:00
บทที่ 13 : สำนวนแสดงความต้องการ
คำศัพท์ : สำนวนแสดงความต้องการ 00:05:04
ไวยากรณ์ : สำนวนแสดงความต้องการ 00:04:45
ไวยากรณ์ : สำนวนแสดงวัตถุประสงค์ (สถานที่ へ คำกริยารูป ます+に+ไป, มา, กลับ) 00:06:19
ไวยากรณ์ : คำแสดงคำถามและตัวช่วย か 00:03:34
การสนทนาและการฟัง 00:04:34
การอ่าน 00:08:33
เฉลยแบบฝึกหัด 00:06:57
การแปล 00:04:46
บทที่ 14 : สำนวนรูปพจนานุกรม (รูป dic form)
บทนำ : การแยกกลุ่มกริยา 00:08:19
บทนำ : การผันกริยารูปพจนานุกรม 00:08:16
คำศัพท์ : สำนวนรูปพจนานุกรม 00:02:07
ไวยากรณ์ : สำนวนรูปพจนานุกรม 00:06:16
ไวยากรณ์ : การใช้ なかなか 00:04:03
ไวยากรณ์ : การใช้สำนวน ぜひ 00:00:45
การสนทนาและการฟัง 00:03:27
การอ่าน 00:03:39
เฉลยแบบฝึกหัด 00:07:49
การแปล 00:02:55
บทที่ 15 : การผันกริยารูป て และสำนวนการใช้
บทนำ : การผันกริยารูป て และสำนวนการใช้ 00:03:48
บทนำ : แบบฝึกหัดการผันกริยารูป て 00:02:34
คำศัพท์ : การผันกริยารูป て 00:08:25
ไวยากรณ์ : สำนวนขอร้อง てください 00:02:46
ไวยากรณ์ : สำนวนกำลังทำกริยา ています 00:01:16
ไวยากรณ์ : สำนวนเสนอความช่วยเหลือ ましょうか 00:03:19
การสนทนาและการฟัง 00:04:18
การอ่าน 00:05:40
เฉลยแบบฝึกหัด 00:07:24
การแปล 00:04:28
บทที่ 16 : สำนวนการห้ามและการขออนุญาต
คำศัพท์ : สำนวนการห้ามและการขออนุญาต 00:02:48
ไวยากรณ์ : สำนวนขออนุญาต 00:03:28
ไวยากรณ์ : สำนวนห้ามกระทำ 00:01:30
ไวยากรณ์ : สำนวน ています แสดงสภาพ 00:02:24
ไวยากรณ์ : สำนวน ています แสดงสิ่งทีเกิดขึ้นซ้ำ ๆ 00:02:45
ไวยากรณ์ : คำกริยากับตัวช่วย に 00:04:15
การสนทนาและการฟัง 00:03:22
การอ่าน 00:11:13
เฉลยแบบฝึกหัด 00:07:24
การแปล 00:04:13
บทที่ 17 : การเชื่อมประโยคโดยใช้รูป て
คำศัพท์ : การเชื่อมประโยคโดยใช้รูป て 00:05:56
ไวยากรณ์ : การเชื่อมประโยคจากรูป て 00:05:50
ไวยากรณ์ : สำนวน てから 00:02:07
ไวยากรณ์ : คำนาม1 は คำนาม2 が คำคุณศัพท์ 00:02:18
ไวยากรณ์ : คำแสดงตั้งคำถาม どれ、どちら、どの 00:02:56
การสนทนาและการฟัง 00:04:22
การอ่าน 00:05:34
เฉลยแบบฝึกหัด 00:09:56
การแปล 00:04:40
บทที่ 18 : การผันรูป ない และสำนวนการใช้
บทนำ : หลักการผันรูป ない 00:01:59
คำศัพท์ : การผันรูป ない 00:05:09
ไวยากรณ์ : สำนวน กรุณาอย่าทำ 00:05:16
ไวยากรณ์ : สำนวน ต้องกระทำ 00:04:07
ไวยากรณ์ : สำนวน ไม่ต้องกระทำก็ได้ 00:02:06
ไวยากรณ์ : การทำคำนามที่เป็นกรรมเป็นหัวข้อของประโยค 00:02:54
ไวยากรณ์ : การใช้ まで และ までに 00:02:13
การสนทนาและการฟัง 00:04:57
การอ่าน 00:10:07
เฉลยแบบฝึกหัด 00:16:22
การแปล 00:07:53
บทที่ 19 : การผันรูป た และสำนวนการใช้
บทนำ : การผันรูป た 00:04:43
คำศัพท์ : การผันรูป た 00:03:40
ไวยากรณ์ : การกล่าวถึงประสบการณ์ 00:03:10
ไวยากรณ์ : たり 00:02:56
ไวยากรณ์ : การเปลี่ยนแปลง ~なる 00:03:50
การสนทนาและการฟัง 00:03:31
การอ่าน 00:06:04
เฉลยแบบฝึกหัด 00:06:06
การแปล 00:02:28
บทที่ 20 : รูปธรรมดา (รูป plain form) และสำนวนการใช้
คำศัพท์ : รูปธรรมดา (รูป plain form) 00:02:31
ไวยากรณ์ : รูปธรรมดา (รูป plain form) 00:06:40
ไวยากรณ์ : สำนวนรูปกันเอง 00:09:04
การสนทนาและการฟัง 00:03:31
การอ่าน 00:06:25
เฉลยแบบฝึกหัด 00:04:59
บทที่ 21 : สำนวนที่ใช้รูปธรรมดา (รูป plain form)
คำศัพท์ : สำนวนที่ใช้รูปธรรมดา 00:04:36
ไวยากรณ์ : と思います 00:03:53
ไวยากรณ์ : と言います 00:02:59
ไวยากรณ์ : でしょう 00:02:48
ไวยากรณ์ : สถานที่ で คำนาม が あります。 00:02:19
ไวยากรณ์ : คำนาม でも ใช้ในการยกตัวอย่างในกลุ่มคำประเภทเดียวกัน 00:02:18
ไวยากรณ์ : ないと 00:01:10
การสนทนาและการฟัง 00:04:31
การอ่าน 00:06:43
เฉลยแบบฝึกหัด 00:05:59
การแปล 00:02:27
บทที่ 22 : ประโยคย่อยขยายนาม
คำศัพท์ : ประโยคย่อยขยายนาม 00:03:01
ไวยากรณ์ : ประโยคย่อยขยายนาม 00:09:42
ไวยากรณ์ : สำนวนมีเวลา, มีนัด, มีธุระ 00:02:36
การสนทนาและการฟัง 00:04:04
การอ่าน 00:03:25
เฉลยแบบฝึกหัด 00:09:42
การแปล 00:02:53
บทที่ 23 : การใช้ とき และสำนวนแสดงเงื่อนไข と
คำศัพท์ : การใช้ とき และสำนวนแสดงเงื่อนไข と 00:02:13
ไวยากรณ์ : การใช้ とき 00:03:42
ไวยากรณ์ : สำนวนแสดงเงื่อนไข と 00:01:57
การสนทนาและการฟัง 00:04:13
การอ่าน 00:04:43
เฉลยแบบฝึกหัด 00:10:24
การแปล 00:02:46
บทที่ 24 : สำนวนการให้และการรับ
คำศัพท์ : สำนวนการให้และการรับ 00:01:36
ไวยากรณ์ : สำนวนการให้และการรับ てくれる、 てあげる、 てもらう 00:07:55
การสนทนาและการฟัง 00:04:40
การอ่าน 00:06:48
เฉลยแบบฝึกหัด 00:11:36
การแปล 00:02:56
บทที่ 25 : การใช้ たら、 ても
คำศัพท์ : การใช้ たら、 ても 00:01:45
ไวยากรณ์ : たら 00:04:16
ไวยากรณ์ : ても 00:01:50
การสนทนาและการฟัง 00:04:30
การอ่าน 00:06:13
เฉลยแบบฝึกหัด 00:06:37
การแปล 00:03:01
1535 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ