🔐 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
✔ ผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น
✔ นักเรียนที่สนใจอยากเรียนภาษาที่ 3
✔ พนักงานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
✔ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำการติดต่อกับชาวญี่ปุ่น
✔ ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและต้องการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
🌻 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
✔ อ่านและเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น “ฮิรางานะ”
✔ อ่านและเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น “คาตาคานะ”
✔ เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
✔ สามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้
👍 เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดคอร์ส

แนะนำก่อนเข้าบทเรียน
รายละเอียดก่อนเข้าบทเรียน 00:00:00
เรียนครั้งที่ 1 : แนะนำตัว, ตัวอักษร Hiragana
เอกสารประกอบการเรียน (แนะนำตัว, ตัวอักษร Hiragana และ Katakana) 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) ประกอบการเรียน ครั้งที่ 1 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 1 01:38:55
เรียนครั้งที่ 2 : ฝึกแนะนำตัว, ตัวอักษร Hiragana
เอกสาร (Powerpoint) ประกอบการเรียน ครั้งที่ 2 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 2 01:37:25
เรียนครั้งที่ 3 : ตัวอักษร Hiragana
เอกสาร (Powerpoint) ประกอบการเรียน ครั้งที่ 3 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 3 01:30:04
แบบฝึกหัด ครั้งที่ 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ครั้งที่ 1 00:00:00
เรียนครั้งที่ 4 : ตัวอักษร Hiragana
เอกสาร (Powerpoint) ประกอบการเรียน ครั้งที่ 4 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 4 01:26:25
แบบฝึกหัด ครั้งที่ 2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ครั้งที่ 2 00:00:00
เฉลย เอกสารประกอบการเรียน หน้า 12 00:00:00
เรียนครั้งที่ 5 : ตัวอักษร Hiragana และ Katakana
เอกสารประกอบการเรียน ครั้งที่ 5 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) ประกอบการเรียน ครั้งที่ 5 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 5 01:32:06
เฉลย เอกสารประกอบการเรียน หน้า 20 00:00:00
เรียนครั้งที่ 6 : ตัวอักษร Katakana
เอกสาร (Powerpoint) ประกอบการเรียนครั้งที่ 6 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 6 01:35:43
แบบฝึกหัด ครั้งที่ 3 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ครั้งที่ 3 00:00:00
เรียนครั้งที่ 7 : ตัวอักษร Katakana และ ฝึกผสมคำ
เอกสาร (Powerpoint) ประกอบการเรียน ครั้งที่ 7 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 7 01:38:33
แบบฝึกหัด ครั้งที่ 4 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ครั้งที่ 4 00:00:00
เรียนครั้งที่ 8 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 1
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 1 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 8 01:22:48
เรียนครั้งที่ 9 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 1 และ บทที่ 2
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 2 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 9 01:27:13
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 1 00:00:00
เรียนครั้งที่ 10 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 10 01:28:31
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 2 00:00:00
เรียนครั้งที่ 11 : ตัวเลข และ มินนะ เล่ม 1 บทที่ 3
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 3 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 11 01:16:58
เรียนครั้งที่ 12 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 3
VDO การเรียนครั้งที่ 12 01:14:55
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 3 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 3 00:00:00
เรียนครั้งที่ 13 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 4
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 4 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 13 01:24:16
เรียนครั้งที่ 14 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 4
VDO การเรียนครั้งที่ 14 01:17:51
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 4 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 4 00:00:00
เรียนครั้งที่ 15 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 4 และ คันจิ บทที่ 1
เอกสารคันจิ (รวม) ระดับ N5 00:00:00
เอกสารคันจิ บทที่ 1 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 15 01:28:55
เรียนครั้งที่ 16 : คันจิ บทที่ 2 และ 3
เอกสารคันจิ บทที่ 2 00:00:00
เอกสารคันจิ บทที่ 3 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 16 01:27:28
เรียนครั้งที่ 17 : คันจิ บทที่ 3
VDO การเรียนครั้งที่ 17 01:25:46
เรียนครั้งที่ 18 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 5
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 5 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 18 01:20:00
เรียนครั้งที่ 19 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 5
VDO การเรียนครั้งที่ 19 01:18:34
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 5 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 5 00:00:00
เรียนครั้งที่ 20 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 6
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 6 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 20 01:14:52
เรียนครั้งที่ 21 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 6
VDO การเรียนครั้งที่ 21 01:22:43
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 6 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 6 00:00:00
เรียนครั้งที่ 22 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 6 และ คันจิ บทที่ 4
เอกสารคันจิ บทที่ 4 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 22 01:25:09
เรียนครั้งที่ 23 : คันจิ บทที่ 4 และ 5
เอกสารคันจิ บทที่ 5 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 23 01:29:22
เรียนครั้งที่ 24 : คันจิ บทที่ 5 และ มินนะ เล่ม 1 บทที่ 7
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 7 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 24 01:13:53
เฉลยคันจิ บทที่ 5 00:00:00
เรียนครั้งที่ 25 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 25 01:22:28
เรียนครั้งที่ 26 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 26 01:24:37
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 7 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 7 00:00:00
เรียนครั้งที่ 27 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 8
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 8 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 27 01:28:30
เรียนครั้งที่ 28 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 28 01:23:46
เรียนครั้งที่ 29 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 29 01:08:46
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 8 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 8 00:00:00
เรียนครั้งที่ 30 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 9
เอกสาร ( Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 9 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 30 01:23:24
เรียนครั้งที่ 31 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 9
VDO การเรียนครั้งที่ 31 01:07:28
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 9 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 9 00:00:00
เรียนครั้งที่ 32 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 10
เอกสาร ( Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 10 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 32 01:22:13
เรียนครั้งที่ 33 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 10
VDO การเรียนครั้งที่ 33 01:17:50
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 10 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 10 00:00:00
เรียนครั้งที่ 34 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 11
เอกสาร ( Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 11 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 34 01:17:15
เรียนครั้งที่ 35 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 11
VDO การเรียนครั้งที่ 35 01:13:43
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 11 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 11 00:00:00
เรียนครั้งที่ 36 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 12
เอกสาร ( Powerpoint) มินนะ เล่ม 1 บทที่ 12 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 36 01:33:46
เรียนครั้งที่ 37 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 12
VDO การเรียนครั้งที่ 37 01:34:16
เรียนครั้งที่ 38 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 12
VDO การเรียนครั้งที่ 38 01:25:49
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 12 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 1 บทที่ 12 00:00:00
เรียนครั้งที่ 39 : มินนะ เล่ม 1 บทที่ 12 และ คันจิ บทที่ 6 และ 7
เอกสารคันจิ บทที่ 6 00:00:00
เอกสารคันจิ บทที่ 7 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 39 01:38:01
3972 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

นโยบายความเป็นส่วนตัว – Click To Learn (clicktolearn2012.com)

CLICK TO LEARN 2012 CO., LTD. 161 Terdthai Road PAK KHLONG PHASI CHAROEN Sub-District, PHASI CHAROEN District, BANGKOK 10160

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า