🔐 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
✔ ผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น
✔ นักเรียนที่สนใจอยากเรียนภาษาที่ 3
✔ พนักงานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
✔ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำการติดต่อกับชาวญี่ปุ่น
✔ ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและต้องการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
🌻 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
✔ อ่านและเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น “ฮิรางานะ”
✔ อ่านและเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น “คาตาคานะ”
✔ เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
✔ สามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้
👍 เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดคอร์ส

แนะนำก่อนเข้าบทเรียน
รายละเอียดก่อนเข้าบทเรียน 00:00:00
เรียนครั้งที่ 1 : แนะนำตัว, ตัวอักษร Hiragana
แบบฝึกคัด ตัวอักษร Hiragana 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 1 01:30:13
เรียนครั้งที่ 2 : ตัวอักษร Hiragana และ คำศัพท์
VDO การเรียนครั้งที่ 2 01:28:53
VDO ฝึกเขียน Hiragana เพิ่มเติม 00:15:38
แบบฝึกหัด 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด 00:04:55
เรียนครั้งที่ 3 : ตัวอักษร Hiragana และ คำศัพท์
VDO การเรียนครั้งที่ 3 01:40:10
แบบฝึกหัด 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด 00:05:46
เรียนครั้งที่ 4 : ฝึกการผสมคำ, การออกเสียงสั้น-ยาว
การผสมคำภาษาญี่ปุ่น 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 4 01:23:10
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 5 : การใช้ っ เล็ก และ ตัวอักษร Katakana
แบบฝึกคัด ตัวอักษร Katakana 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 5 01:28:58
แบบฝึกหัด 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด 00:05:31
เรียนครั้งที่ 6 : ตัวอักษร Katakana
VDO การเรียนครั้งที่ 6 01:34:09
การผสมสระ Katakana 00:00:00
ตัวอย่าง คำศัพท์ Katakana 00:00:00
แบบฝึกหัด 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด 00:07:46
เรียนครั้งที่ 7 : มินนะ 1 บทที่ 1
เอกสาร คันจิ N5 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 7 01:31:31
เฉลย มินนะ 1 บทที่ 1 ข้อ 1-2 00:09:39
เฉลย มินนะ 1 บทที่ 1 ข้อ 3-5 00:18:15
เฉลย มินนะ 1 บทที่ 1 ข้อ 6 00:11:03
เฉลย มินนะ 1 บทที่ 1 ข้อ 7 00:03:25
เรียนครั้งที่ 8 : มินนะ 1 บทที่ 2
VDO การเรียนครั้งที่ 8 01:34:24
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 9 : มินนะ 1 บทที่ 2 และ 3
VDO การเรียนครั้งที่ 9 01:35:12
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 10 : มินนะ 1 บทที่ 3
เอกสารเพิ่มเติม ตัวเลขภาษาญี่ปุ่น 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 10 01:30:50
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 11 : มินนะ 1 บทที่ 4
VDO การเรียนครั้งที่ 11 01:37:30
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 12 : มินนะ 1 บทที่ 4
เอกสาร คันจิ บทที่ 1 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 12 01:34:55
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 13 : มินนะ 1 บทที่ 4 และ 5
VDO การเรียนครั้งที่ 13 01:37:10
วันและวันที่ ใน ภาษาญี่ปุ่น 00:00:00
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 14 : มินนะ 1 บทที่ 5
เอกสาร คันจิ บทที่ 2 และ 3 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 14 01:37:16
เรียนครั้งที่ 15 : มินนะ 1 บทที่ 5
VDO การเรียนครั้งที่ 15 01:36:43
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 16 : มินนะ 1 บทที่ 6
VDO การเรียนครั้งที่ 16 01:32:53
เรียนครั้งที่ 17 : มินนะ 1 บทที่ 6
เอกสาร คันจิ บทที่ 4 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 17 01:33:53
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 18 : มินนะ 1 บทที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 18 01:30:34
่แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 19 : มินนะ 1 บทที่ 7
VDO การเรียนครั้งที่ 19 01:20:27
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 20 : มินนะ 1 บทที่ 7
เอกสาร คันจิ บทที่ 5 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 20 01:20:45
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 21 : มินนะ 1 บทที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 21 01:23:04
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 22 : มินนะ 1 บทที่ 8
VDO การเรียนครั้งที่ 22 01:26:13
เรียนครั้งที่ 23 : มินนะ 1 บทที่ 8
เอกสาร คันจิ บทที่ 6 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 23 01:28:16
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 24 : มินนะ 1 บทที่ 9
VDO การเรียนครั้งที่ 24 01:24:54
เรียนครั้งที่ 25 : มินนะ 1 บทที่ 9
VDO การเรียนครั้งที่ 25 01:29:01
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 26 : มินนะ 1 บทที่ 10
เอกสาร คันจิ บทที่ 7 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 26 01:26:42
เรียนครั้งที่ 27 : มินนะ 1 บทที่ 10
VDO การเรียนครั้งที่ 27 01:22:22
เรียนครั้งที่ 28 : มินนะ 1 บทที่ 10
VDO การเรียนครั้งที่ 28 01:21:19
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 29 : มินนะ 1 บทที่ 11
ลักษณะนาม ภาษาญี่ปุ่น 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 29 01:22:28
เรียนครั้งที่ 30 : มินนะ 1 บทที่ 12
VDO การเรียนครั้งที่ 30 01:28:51
เรียนครั้งที่ 31 : มินนะ 1 บทที่ 12
VDO การเรียนครั้งที่ 31 01:30:55
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 32 : ทบทวน มินนะ เล่ม 1 และ แนวข้อสอบ N5 (มินนะ เล่ม 1)
เอกสาร แนวข้อสอบ 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 32 01:33:31
976 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ