รายละเอียดคอร์ส

แนะนำก่อนเข้าบทเรียน
รายละเอียดก่อนเข้าบทเรียน 00:00:00
เรียนครั้งที่ 1 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 13
เอกสารคันจิ N5 103 ตัว 00:00:00
เอกสาร คำกริยา N5 ที่ออกสอบบ่อย 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 13 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 1 01:27:54
เรียนครั้งที่ 2 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 13
VDO การเรียนครั้งที่ 2 01:23:49
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 13 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 13 00:00:00
เรียนครั้งที่ 3 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 13 และ การแบ่งกลุ่มคำกริยา
เอกสาร การแบ่งกลุ่มคำกริยาและการผันรูปพจนานุกรม 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 3 01:27:04
เรียนครั้งที่ 4 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 14
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 14 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 4 01:27:30
แบบฝึกหัด บทที่ 14 ครั้งที่ 1 (การผันคำกริยา) 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 14 ครั้งที่ 1 (การผันคำกริยา) 00:00:00
เรียนครั้งที่ 5 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 14
VDO การเรียนครั้งที่ 5 01:29:16
แบบฝึกหัด บทที่ 14 ครั้งที่ 2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 14 ครั้งที่ 2 00:00:00
เรียนครั้งที่ 6 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 14 และ 15
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 15 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 6 01:35:18
เรียนครั้งที่ 7 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 15
VDO การเรียนครั้งที่ 7 01:25:18
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 15 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 15 00:00:00
เรียนครั้งที่ 8 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 16
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 16 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 8 01:25:37
เรียนครั้งที่ 9 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 16
VDO การเรียนครั้งที่ 9 01:30:40
เรียนครั้งที่ 10 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 16 และ ทบทวน บทที่ 13-16
VDO การเรียนครั้งที่ 10 01:23:07
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 16 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 16 00:00:00
เรียนครั้งที่ 11 : คันจิ บทที่ 8 และ 9
เอกสารคันจิ บทที่ 8 และ บทที่ 9 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 11 01:22:37
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 11 00:00:00
เรียนครั้งที่ 12 : คันจิ บทที่ 9 และ 10
เอกสารคันจิ บทที่ 10 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 12 01:18:22
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 12 00:00:00
เรียนครั้งที่ 13 : คันจิ บทที่ 11 และ 12
เอกสารคันจิ บทที่ 11 และ บทที่ 12 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 13 01:22:56
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 13 00:00:00
เรียนครั้งที่ 14 : คันจิ บทที่ 12 และ มินนะ เล่ม 2 บทที่ 17
เอกสาร การผันกริยารูป ない 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 17 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 14 01:23:39
เฉลย การผันกริยารูป ない 00:00:00
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 14 00:00:00
เรียนครั้งที่ 15 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 17
VDO การเรียนครั้งที่ 15 01:20:46
เรียนครั้งที่ 16 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 17
VDO การเรียนครั้งที่ 16 01:20:10
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 17 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 17 00:00:00
เรียนครั้งที่ 17 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 18
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 18 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 17 01:24:19
เรียนครั้งที่ 18 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 18
VDO การเรียนครั้งที่ 18 01:23:30
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 18 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 18 00:00:00
เรียนครั้งที่ 19 : มินนะ เล่ม 2 ครั้งที่ 19
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 19 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 19 01:24:19
เรียนครั้งที่ 20 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 19
VDO การเรียนครั้งที่ 20 01:24:31
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 19 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 19 00:00:00
เรียนครั้งที่ 21 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 20
เอกสาร รูปธรรมดา (รูป PLAIN FORM) 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 20 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 21 01:24:46
เรียนครั้งที่ 22 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 20
VDO การเรียนครั้งที่ 22 01:11:36
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 20 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 20 00:00:00
เรียนครั้งที่ 23 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 20, คันจิ บทที่ 13 และ 14
เอกสารคันจิ บทที่ 13 00:00:00
เอกสารคันจิ บทที่ 14 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 23 01:24:12
เอกสารหลังการสอน ครั้งที่ 23 00:00:00
เรียนครั้งที่ 24 : คันจิ บทที่ 14 และ 15
เอกสารคันจิ บทที่ 15 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 24 01:16:03
เอกสารหลังการสอน คันจิ บทที่ 14 00:00:00
เอกสารหลังการสอน คันจิ บทที่ 15 00:00:00
เรียนครั้งที่ 25 : คันจิ บทที่ 16, มินนะ เล่ม 2 บทที่ 21
เอกสารคันจิ บทที่ 16 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 21 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 25 01:14:09
เอกสารหลังการสอน คันจิ บทที่ 16 00:00:00
เรียนครั้งที่ 26 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 21
VDO การเรียนครั้งที่ 26 01:18:58
เรียนครั้งที่ 27 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 21
VDO การเรียนครั้งที่ 27 01:12:19
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 21 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 21 00:00:00
เรียนครั้งที่ 28 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 22
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 22 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 28 01:12:39
เรียนครั้งที่ 29 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 22
VDO การเรียนครั้งที่ 29 01:04:19
เรียนครั้งที่ 30 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 22
VDO การเรียนครั้งที่ 30 01:12:45
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 22 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 22 00:00:00
เรียนครั้งที่ 31 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 23
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 23 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 31 01:21:18
เรียนครั้งที่ 32 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 23
VDO การเรียนครั้งที่ 32 01:04:16
เรียนครั้งที่ 33 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 23 และ บทที่ 24
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 24 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 33 01:15:46
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 23 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 23 00:00:00
เรียนครั้งที่ 34 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 24
VDO การเรียนครั้งที่ 34 01:28:46
เรียนครั้งที่ 35 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 24 และ บทที่ 25
เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 25 แบบฝึกหัด たら、ても 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 35 01:18:55
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 24 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 24 00:00:00
เรียนครั้งที่ 36 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 25
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 25 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 36 01:27:34
เรียนครั้งที่ 37 : มินนะ เล่ม 2 บทที่ 25
VDO การเรียนครั้งที่ 37 01:16:10
แบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 25 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด มินนะ เล่ม 2 บทที่ 25 00:00:00
เรียนครั้งที่ 38 : แบบฝึกหัดท้ายเล่ม มินนะ เล่ม 2
VDO การเรียนครั้งที่ 38 01:10:50
เรียนครั้งที่ 39 : คันจิ บทที่ 17 และ 18
เอกสารคันจิ บทที่ 17 00:00:00
เอกสารคันจิ บทที่ 18 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 39 01:16:43
เอกสารหลังการสอน คันจิ บทที่ 17 00:00:00
เอกสารหลังการสอน คันจิ บทที่ 18 Part A 00:00:00
เรียนครั้งที่ 40 : คันจิ บทที่ 18 และ 19
เอกสารคันจิ บทที่ 19 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 40 01:19:46
เอกสารหลังการสอน คันจิ บทที่ 18 Part B 00:00:00
เอกสารหลังการสอน คันจิ บทที่ 19 00:00:00
เรียนคันที่ 41 : คันจิ บทที่ 20
เอกสารคันจิ บทที่ 20 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 41 00:57:19
เอกสารหลังการสอน คันจิ บทที่ 20 00:00:00
3298 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

นโยบายความเป็นส่วนตัว – Click To Learn (clicktolearn2012.com)

CLICK TO LEARN 2012 CO., LTD. 161 Terdthai Road PAK KHLONG PHASI CHAROEN Sub-District, PHASI CHAROEN District, BANGKOK 10160

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า