รายละเอียดคอร์ส

แนะนำก่อนเข้าบทเรียน
รายละเอียดก่อนเข้าบทเรียน 00:00:00
เรียนครั้งที่ 1 : มินนะ 2 บทที่ 13
เอกสาร คันจิ N5 00:00:00
เอกสาร คำกริยา N5 ที่ออกสอบบ่อย 00:00:00
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 13 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 1 01:36:30
เรียนครั้งที่ 2 : มินนะ 2 บทที่ 13
เอกสาร การแบ่งกลุ่มคำและการผันกริยา 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 2 01:34:19
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 3 : การแบ่งกลุ่มคำกริยาและการผันกริยา
VDO การเรียนครั้งที่ 3 01:39:16
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 4 : มินนะ 2 บทที่ 14
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 14 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 4 01:24:34
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 5 : มินนะ 2 บทที่ 14
เอกสาร คันจิ บทที่ 8 – 20 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 5 01:26:31
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 6 : คันจิ บทที่ 9
VDO การเรียนครั้งที่ 6 01:30:46
แบบฝึกหัด (คันจิ) 00:00:00
เรียนครั้งที่ 7 : มินนะ 2 บทที่ 15
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 15 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 7 01:35:49
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 8 : มินนะ 2 บทที่ 16
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 16 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 8 01:33:45
เรียนครั้งที่ 9 : มินนะ 2 บทที่ 16
VDO การเรียนครั้งที่ 9 01:17:43
VDO การเรียนครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม) 00:02:10
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 10 : มินนะ 2 บทที่ 17
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 17 00:00:00
เอกสาร การผันกริยารูป ない 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 10 01:25:53
เรียนครั้งที่ 11 : มินนะ 2 บทที่ 17
VDO การเรียนครั้งที่ 11 01:38:22
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 12 : มินนะ 2 บทที่ 18
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 18 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 12 01:22:49
เรียนครั้งที่ 13 : มินนะ 2 บทที่ 18
VDO การเรียนครั้งที่ 13 01:38:13
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 14 : มินนะ 2 บทที่ 19
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 19 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 14 01:28:40
เรียนครั้งที่ 15 : มินนะ 2 บทที่ 19
VDO การเรียนครั้งที่ 15 01:30:34
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 16 : มินนะ 2 บทที่ 19
VDO การเรียนครั้งที่ 16 01:13:22
เอกสาร รูปธรรมดา (รูป Plain Form) 00:00:00
เรียนครั้งที่ 17 : มินนะ 2 บทที่ 20
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 20 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 17 01:28:28
เรียนครั้งที่ 18 : มินนะ 2 บทที่ 20
VDO การเรียนครั้งที่ 18 01:21:31
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 19 : มินนะ 2 บทที่ 21
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 21 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 19 01:11:10
VDO การเรียนครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม) 00:03:10
เรียนครั้งที่ 20 : มินนะ 2 บทที่ 21
VDO การเรียนครั้งที่ 20 01:05:40
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 21 : มินนะ 2 บทที่ 22
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 22 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 21 01:25:31
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 22 : มินนะ 2 บทที่ 22
VDO การเรียนครั้งที่ 22 01:23:15
แบบฝึกหัด 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 22 00:00:00
VDO เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 22 00:20:19
เรียนครั้งที่ 23 : มินนะ 2 บทที่ 23
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 23 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 23 01:34:04
เรียนครั้งที่ 24 : มินนะ 2 บทที่ 23
VDO การเรียนครั้งที่ 24 01:37:49
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 25 : มินนะ 2 บทที่ 24
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 24 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 25 01:17:13
เรียนครั้งที่ 26 : มินนะ 2 บทที่ 24
VDO การเรียนครั้งที่ 26 01:21:37
แบบฝึกหัด 00:00:00
เรียนครั้งที่ 27 : มินนะ 2 บทที่ 25
เอกสาร (Powerpoint) มินนะ เล่ม 2 บทที่ 25 00:00:00
เอกสารเพิ่มเติม การใช้ たら และ ても 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 27 01:23:03
เรียนครั้งที่ 28 : มินนะ 2 บทที่ 25
VDO การเรียนครั้งที่ 28 01:22:01
เรียนครั้งที่ 29 : สรุป บทที่ 13-25
แบบฝึกหัด สรุปการเรียน บทที่ 13-25 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 29 01:02:56
เรียนครั้งที่ 30 : ทบทวนท้ายหน่วย มินนะ เล่ม 2
VDO การเรียนครั้งที่ 30 01:18:37
เฉลย มินนะ เล่ม 2 หน้า 228-231 00:00:00
เรียนครั้งที่ 31 : ฝึกการอ่านและการแปล
เอกสาร ฝึกการอ่านและการแปล 00:00:00
เอกสาร พร้อมคำอธิบายคำศัพท์ 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 31 01:21:13
เรียนครั้งที่ 32 : ตะลุยโจทย์ N5
โจทย์ N5 (พาร์ท ไวยากรณ์) 00:00:00
VDO การเรียนครั้งที่ 32 01:08:55
2247 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ