ข้อสอบ N4 ชุดที่ 1

รายละเอียดคอร์ส

ข้อสอบ N4 ชุดที่ 1
พาร์ท คำศัพท์/คันจิ N4 ชุดที่ 1 (35 ข้อ) Unlimited
พาร์ท ไวยากรณ์/การอ่าน N4 ชุดที่ 1 (35 ข้อ) Unlimited
พาร์ท การฟัง N4 ชุดที่ 1 ส่วนที่ 1 (8 ข้อ) Unlimited
พาร์ท การฟัง N4 ชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 (7 ข้อ) Unlimited
พาร์ท การฟัง N4 ชุดที่ 1 ส่วนที่ 3 (5 ข้อ) Unlimited
พาร์ท การฟัง N4 ชุดที่ 1 ส่วนที่ 4 (8 ข้อ) Unlimited
2 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ