ข้อสอบ N5 ชุดที่ 1

รายละเอียดคอร์ส

ข้อสอบ N5 ชุดที่ 1
พาร์ท คำศัพท์/คันจิ N5 ชุดที่ 1 (35 ข้อ) Unlimited
พาร์ท ไวยากรณ์/การอ่าน N5 ชุดที่ 1 (32 ข้อ) Unlimited
พาร์ท การฟัง N5 ชุดที่ 1 (7 ข้อ) Unlimited
พาร์ท การฟัง N5 ชุดที่ 2 (6 ข้อ) Unlimited
พาร์ท การฟัง N5 ชุดที่ 3 (5 ข้อ) Unlimited
พาร์ท การฟัง N5 ชุดที่ 4 (6 ข้อ) Unlimited
1175 คนที่ลงเรียน
top

Copyright ©2019 Click To Learn. Line : @clickjapanese 091-054-6190

error: ไม่อนุญาตให้ Copy คะ